top of page

FAQ

  • Om upphovsrätt / About copyright
    Upphovsrättsmeddelande: Helen Eriksdotter förbehåller sig rätten att använda och sälja reproduktioner av sålt verk. Konstnären behåller själv alla kopieringsrättigheter. Konstverk får inte reproduceras genom någon process utan bevis på tillstånd från Helen Eriksdotter. Helen Eriksdotter är medlem i Bildupphovsrätt. Copyright notice: Helen Eriksdotter reserves the right to use and sell reproductions of sold work. The artist herself retains all reproduction rights. Artwork may not be reproduced by any process without proof of permission from Helen Eriksdotter. Helen Eriksdotter is a member of Bildupphovsrätt.
bottom of page